ثـبت دامــنه

همانطور که هر شرکت یا هر شخص دارای مشخصاتی یکتا نظیر : اسم، آدرس و یا آرم می باشد، هر فرد حقیقی یا حقوقی جهت حضور در اینترنت می بایست یک نام و آدرس مجزا برای خود داشته باشد. این آدرس مجزا و انحصاری اصطلاحاً با نام Domain یا دامنه شناخته می گردد.هر دامنه دارای ۳ قسمت اصلی است که با نقطه از هم جدا می شود.

http://WWW.YOURCOMPANY.COM

بخش اول : Host :بیانگر میزبان صفحات سایت شما می باشد که کاربر را به سمت صفحات طراحی شده جهت معرفی شرکت شما سوق می دهد. همچنین اگرسایت شما دارای زیر سایتهای مختلف باشد از این بخش میتوانید به زیر سایت مربوطه بروید.

بخش دوم : Domain : نشان دهنده نام شما می باشد.این نام نمی بایست قبلا توسط فرد دیگری دریافت شده باشد، بدین منظور قبل از ثبتDomain می بایست نام انتخابی خود را چک کنید .

بخش سوم : Zone : این بخش بیانگر محدوده فعالیت شرکت شما می باشد. مثلاً .com نشاندهنده تجاری بودن سازمان شما می باشد. هر پسوند نشاندهنده زمینه کاری و محدوده فعالیت سایت یا صاحب آن Domain می باشد . در ذیل جهت آشنایی با هر یک از پسوندها به شرح آنها می پردازیم :

• COM. ( به معنی Commercial ) این پسوند جزء متداولترین پسوندها می باشد و نشاندهنده این است که سایت ، مربوط به یک شرکت تجاری بین المللی است. امروزه این پسوند به قدری متداول می باشد که اکثر مردم تصورشان این است که تنها این پسوند وجود دارد و می بایست از طریق این پسوند Domain خود را ثبت کنند.

• .NET ( به معنی Network ) و نشاندهنده شرکتهایی می باشد که در زمینه خدمات دهی سرویسهای اینترنت یا ISP فعالیت می کنند.

• .ORG (به معنی Organization ) و نشاندهنده سازمانهای غیر دولتی می باشد.

از دیگر پسوندهای متداول عبارتست از :

.biz business .ir iran .co.uk company,england
.info information .co.ir company,iran .ca canada
.ws web site .tv television .us united stat

 

تعرفه های ثبت دامنه  در سال ۱۳۹۱

 

نوع سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com ۱ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
.net ۱ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
.org ۱ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
.ir ۱ ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
.biz ۱ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
.info ۱ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
.ws ۱ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
.name ۱ ۳۳۰,۰۰۰ ریال ۳۳۰,۰۰۰ ریال ۳۳۰,۰۰۰ ریال
.us ۱ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
.bz ۱ ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۵۵۰,۰۰۰ ریال
.tv ۱ ۹۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰۰,۰۰۰ ریال
.cc ۱ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
.me ۱ ۹۸۰,۰۰۰ ریال ۹۸۰,۰۰۰ ریال ۹۸۰,۰۰۰ ریال
.ca ۱ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال
.co ۱ ۹۹۰,۰۰۰ ریال ۹۹۰,۰۰۰ ریال ۹۹۰,۰۰۰ ریال
.co.ir ۱ ۸۰,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال